• Str. Domneasca nr. 160 C, Galati
  • 0236.47.94.14

Proiecte

1. Titlu de proiect: Modernizarea Cladirilor Caminului Pentru Persoanele Varstnice “Sf. Spiridon” (implementat)
– Sursa de finantare: Programul Operational Regional, Axa prioritata 3, DMI 3.2. si Consiliul Local Galati. Contract Nr. 475/30.07.2009, cod SMIS 3520.
– Beneficiar: Municipiul Galati
– Perioada de derulare: 30.07.2009 – 30.09.2010.
– Proiectul a vizat cresterea calitatii serviciilor sociale specializate acordate prin Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sf. Spiridon” pentru un număr de 160 de beneficiari, transformarea/adaptarea unor spatii existente in vederea infiintarii cabinetului de psihologie si a cabinetului de kinetoterapie; cresterea eficientei energetice, imbunatatirea parametrilor de functionare a centralei termice existente si a instalatiilor sanitare, electrice si de ventilatie a cladirii Caminului pentru Persoane Varstnice ”Sf. Spiridon”, conform standardelor in domeniu; imbunatatirea gradului de confort si functionalitate al imobilelor in care functioneaza Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sf. Spiridon”; reorganizarea/recompartimentarea interna a imobilului principal al caminului in vederea depasirii standardelor minime de furnizare a serviciilor sociale prin infiintarea sectiei de persoane dependente si semidependente.
– Valoare proiect: 3.499.473 lei. 

 

2. Titlu de proiect: Cresterea performantei energetice la Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sf. Spiridon” Galati (in curs de implementare)
– Sursa de finanțare: Programul Operational Regional, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunea B – Clădiri Publice și Consiliul Local Galați. Contract nr. 2757/19.07.2018, cod SMIS 118442.
– Beneficiar: Caminul pentru Persoane Varstnice Sf. Spiridon” Galati
– Perioada de derulare: 19.07.2018 – 30.11.2019.
– Obiectivul general: cresterea performantei energetice la Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sf. Spiridon” Galati prin lucrari de reabilitare termica si prin implementarea de solutii prietenoase cu mediul inconjurator.
– Obiective specifice: proiectul prevede masuri de intervenție care conduc la scaderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 52.05% fata de situatia initiala; proiectul prevede masuri de interventie care conduc la reducerea consumului anual specific de energie primara (utilizand surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 36.59 % fata de situatia initiala; proiectul prevede masuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 41297 kWh/an, fata de situatia initiala.
Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al prioritatii de investiții 3.1, operațiunea B, respectiv se pliaza pe „Obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului Galati 2016-2025”, sub urmatoarele aspecte: facilitarea si cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, masurilor de eficienta energetica, introducerea tehnologiilor de tip SMART.
– Valoare proiect: 4.000.293,38 lei. 

Asteptam sugestiile si recomandarile dumneavoastra de imbunatatire a serviciilor. Orice aspect semnalat va fi luat in considerare, incercand sa il punem in practica cat mai curand posibil. Vrem sa fim cat mai buni in satisfacerea nevoilor persoanelor in varsta!